Cloud & Server One Stop Services

การตั้ง Auto BCC สำหรับส่งอีเมลบน Webmail

คู่มือ การตั้ง Auto BCC สำหรับส่งอีเมลบน Webmail

1. Login เข้า Webmail ที่ต้องการตั้งค่า

auto bcc

2. ไปที่เมนู ปรับแต่งค่าส่วนตัว > ชื่อแสดงตัว > เลือกชื่ออีเมล > เพิ่มชื่ออีเมลที่ต้องการให้ auto bcc และกด Save

auto bcc

3. เมื่อเขียนอีเมลใหม่ หรือตอบกลับจะมีการเพิ่ม BCC Mail ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

auto bcc

 

บทความ/ความรู้ ที่น่าสนใจ