Cloud & Server One Stop Services

การเปลี่ยนเวอร์ชั่น PHP ใน Plesk

การเปลี่ยนเวอร์ชั่น PHP ใน Plesk

 

1.login เข้าใช้งาน Plesk

  • เลือกที่ Tab Websites & Domains
  • เลือกโดเมนที่ต้องการเปลี่ยน
  • คลิกที่ PHP ในโดเมน ที่ต้องการเปลี่ยน version PHP

 version PHP

2.เลือกที่ PHP support (PHP version ให้เลือก version PHP ที่ต้องการเปลี่ยน )

 

Settings PHP version plesk

3.คลิกที่ OK (ไม่แนะนำให้เลือก PHP version เก่าที่ outdated หรือที่หยุดพัฒนาไปแล้ว เพราะจะมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอยู่)

Settings PHP version plesk

4. ระบบจะแสดงข้อความว่าได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว (ใช้เวลา 30 นาที PHP version ถึงจะเปลี่ยน)

Settings PHP version plesk