Cloud & Server One Stop Services

วิธีการติดตั้ง SSL by Let’s Encryption บน Plesk ฟรี

วิธีการติดตั้ง SSL by Let’s Encryption บน Plesk ฟรี

SSL คือเครื่องมือด้านความปลอดภัยประเภทหนึ่ง ที่ช่วยให้เว็บไซต์ของเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมแพร่หลายมาก ซึ่งก็มีอยู่หลายประเภทตามการใช้งาน

1. Login Plesk Panel แล้วจะพบหน้าจัดการหลัก ให้เข้าที่ SSL/TLS Certificates

  • เลือกที่ Tab Websites & Domains
  • เลือกโดเมนที่ต้องการติดตั้ง SSL
  • คลิกที่ SSL/TLS Certificates

Plesk

2.ระบุ Email Address ของท่าน และเลือก Secure the wildcard domain ( Including www and webmail ) และคลิกที่ปุ่ม Get it free

 

SSL TLS Certificate

3.Control Panel จะ Gen TXT Record เพื่อให้นำไปยื่นยัน
การติดตั้ง SSL ( จะต้องนำค่า Record นี้ไปเพิ่มที่ ส่วนการจัดการ DNS นั้นๆ )

SSL TLS Certificate

4.หลังจากนั้นระบบจะทำติดตั้ง SSL ให้กับโดเมนของท่าน และแสดงสถานะตามรูปด้านล่าง

SSL

 

เปิดใช้บริการโฮสติ้งกับเรา ที่นี้

บทความ/ความรู้ ที่น่าสนใจ