การเข้าใช้งาน phpMyAdmin

phpmyadmin-plesk

การเข้าใช้งาน phpMyAdmin

คุณสามารถเข้าใช้งาน phpMyAdmin ได้ที่ Websites & Domains > Databases

 

บทความ/ความรู้ ที่น่าสนใจ

THAI DATA CLOUD