การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK 2013 (IMAP E-MAIL)

การตั้งค่าบน Microsoft Outlook ตามคู่มือการใช้งานฉบับนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้งานระบบอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ Cloud E-mail Hosting เท่านั้นค่ะ

 

1. เปิดโปรแกรม Outlook แล้วคลิกที่ ไฟล์ >> เพิ่มบัญชีผู้ใช้

การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK 2013
การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK 2013 (IMAP E-MAIL)

2. เลือกการตั้งค่าเป็นแบบ ติดตั้งด้วยตนเองหรือชนิดเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ค่ะ หลังจากนั้นคลิก ถัดไป

การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK 2013 (IMAP E-MAIL)

3. เลือก POP หรือ IMAP หลังจากนั้นคลิก ถัดไป ค่ะ

การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK 2013 (IMAP E-MAIL)

4. ทำการกรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

    1) กรอกข้อมูลชื่อของคุณ และที่อยู่อีเมลที่ต้องการใช้งาน

    2) เลือก ชนิดบัญชีผู้ใช้ เป็นชนิด imap

        เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า: imap.mail-03.thaidata.cloud

        เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP): smtp.mail-03.thaidata.cloud

**สำหรับ Incoming mail Server และ Outgoing mail Server ให้ยึดตามอีเมลข้อมูลการใช้งานเท่านั้น

    3) กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของอีเมลที่ใช้งาน

    4) คลิกเลือก การตั้งค่าเพิ่มเติม จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ตั้งค่า

การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK 2013 (IMAP E-MAIL)

5. คลิกเลือก เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้องค่ะ

การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK 2013 (IMAP E-MAIL)

6. เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP) ใส่ค่า Port : 143 

    เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ใส่ค่า Port : 587 แล้วคลิก ตกลง

การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK 2013 (IMAP E-MAIL)

7. คลิกปุ่ม ถัดไป หลังจากนั้นระบบจะทำการทดสอบการตั้งค่าและแสดงหน้าจอดังภาพ หากมีการยืนยันใบรับรองความปลอดภัยตอบ yes ค่ะ หากการทดสอบผ่านคลิก ปิด

การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK 2013 (IMAP E-MAIL)

8. คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น สิ้นสุดการตั้งค่าค่ะ

การตั้งค่าใช้งานบน MICROSOFT OUTLOOK 2013 (IMAP E-MAIL)

 

บทความ/ความรู้ ที่น่าสนใจ

THAI DATA CLOUD