Web Hosting (DirectAdmin)

ทำ DNS ใช้เองด้วย Cloudflare ฟรีและปลอดภัยมากขึ้น

Cloudflare คือบริการยอดนิยมที่มีชื่อเสียงในด้านการป้องกันเซิร์ฟเวอร์ การบุกรุกเข้าถึง ด้วยการเป็นหน้าด่าน Firewall ให้กับเซิร์ฟเวอร์ โดยมีการปิดบัง IP เซิร์ฟเวอร์ที่แท้จริงไว้ เราจึงสนับสนุนและแนะนำอย่างยิ่งที่จะให้ลูกค้าได้ใช้บริการของ Cloudflare Cloudflare คือผู้ให้บริการด้าน CDN (Content Delivery Network), DNS Server และยังมีเรื่อง Security ป้องกันการโจมตีแบบ DDoS Protection ให้กับเซิร์ฟเวอร์ โดยมีการปิดบัง...