Cloud & Server One Stop Services

วิธีการตั้งค่า Share a Folder (Sharing Page)

วิธีการ Share a Folder จากการตั้งค่า Sharing Page สามารถทำได้ดังนี้

1. ไปที่หน้า Preferences > Sharing

2. ในการ แบ่งส่วนโฟลเดอร์ ให้เลือกชนิดของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

3. คลิก Share

4. เลือกโฟลเดอร์ที่จะแบ่งปันและคลิก OK

5. ในส่วนของ Shared Properties ให้เลือกว่าคุณต้องการที่จะแบ่งปันกับผู้ใช้ภายใน ภายนอก หรือสาธารณะ

6. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่คุณแชร์ทำต่อไปนี้:

  • สำหรับผู้เข้าร่วมภายใน (Internal users or groups) หรือกลุ่มรายชื่ออีเมลของผู้ใช้ ให้เลือกสิทธิ์การเข้าถึง
  • สำหรับผู้เข้าร่วมภายนอก (External guests) ผู้เข้าร่วมภายนอกจะมีการส่งข้อความอีเมลที่มีการเชื่อมโยงไปยังรายการที่ใช้ร่วมกัน พวกเขาสร้างชื่อที่ใช้แสดงและรหัสผ่านครั้งแรกที่พวกเขาดูรายการที่ใช้ร่วมกัน
  • สำหรับผู้เข้าร่วมสาธารณะ (Public) ต้องกรอก URL ที่จะใช้งาน

7. ในพื้นที่ข้อความ เลือกประเภทของข้อความที่จะส่งให้กับผู้ที่คุณอนุญาตให้เข้าถึง ข้อความนี้จะถูกส่งไปยังผู้เข้าร่วมภายในและผู้เข้าร่วมภายนอก
หมายเหตุ หากคุณเลือกสาธารณะคุณจะต้องแจ้ง URL สำหรับผู้เข้าร่วมสาธารณะ

8. คลิก OK