Cloud & Server One Stop Services

การตั้งค่าแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิดอ่านอีเมล

1. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบจะมาที่หน้า Mail คลิก New Massage

2. เมื่อกรอกข้อมูลอีเมลที่ต้องการส่งเรียบร้อยแล้ว ไปที่ Options เลือก Request Read Receipt แล้วคลิก Send อีเมลได้เลยค่ะ

3. เมื่ออีเมลปลายทางคลิกยืนยันการอ่านอีเมลจะได้รับตอบกลับมาดังนี้ค่ะ