วิธีกู้คืนรหัสผ่าน WordPress กรณีที่จำอีเมล admin ไม่ได้

หากคุณจำรหัสผ่าน admin ของ wordpress ไม่ได้ ไม่ต้องตกใจ เราสามารถเข้าไปแก้ไขรหัสผ่านใหม่ใน database ได้ ทำตามคำแนะนำดังภาพได้เลย 

วิธีกู้คืนรหัสผ่าน WordPress
php
admin
wordpress
wordpress
wordpress
wordpress
wordpress
wordpress
wordpress
wordpress
wordpress

 

บทความ/ความรู้ ที่น่าสนใจ

THAI DATA CLOUD