Cloud & Server One Stop Services

ขอบเขตการให้บริการหลังการขาย Cloud Email Server ในรูปแบบ (PaaS)

เราจะยืดถือขอบเขตการให้บริการหลังการขาย ดังนี้

  1. บริการ Cloud Email Server ในรูปแบบ (PaaS)  จะให้บริการและจำกัดความรับผิดชอบตามเงื่อนไขของ Responsibility Model  โดยไม่ขัดต่อ Agreement / SLA ที่จัดทำไว้ตามสัญญาการใช้บริการ
  2. บริการสอบถามข้อมูล ให้คำปรึกษาไม่จำกัดจำนวนครั้ง แก่ผู้ใช้บริการ ในที่นี้คือ Authorize Person ที่ได้รับการยืนยันตัวตนผ่านระบบของบริษัทฯ เท่านั้น
  3. ลูกค้าสามารถโต้ตอบกับ Support Engineer ของบริษัทฯ ผ่าน Ticket Support ได้ตลอดเวลา
  4. เมื่อมีเหตุที่ต้อง Maintenance ระบบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยส่งอีเมลถึง Authorize Person ในระบบเท่านั้น

การให้บริการ Cloud Email Server ในรูปแบบ (PaaS) จะไม่รวมถึง

  1. การเข้าไปทำหน้าที่ Support End-User , พนักงาน, ผู้อยู่ในการดูแลของลูกค้า ซึ่งเป็นหน้าที่ของ IT Support ในองค์กรของผู้ใช้บริการเอง
  2. การ Remote หรือ การเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ระดับ Software บน Computer ของทุกท่าน ซึ่งเป็นหน้าที่ของ IT Support ในองค์กรของผู้ใช้บริการเอง
  3. การแก้ไขปัญหาบน Mail Client ทุกประเภท หากเกิดปัญหา กรณี รับ-ส่ง อีเมลจะยึดถือการใช้งานบน Webmail ของเซิร์ฟเวอร์เป็นหลัก