Cloud & Server One Stop Services

เปิดใช้ AlibabaCloud กับ THAI DATA CLOUD

หากท่านสนใจใช้งาน AlibabaCloud เราแนะนำให้ใช้บริการกับเรา THAI DATA CLOUD ซึ่งเป็น Partner ระดับสูงสุดกับ Alibaba Cloud อย่างเป็นทางการ เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษา วางแผน และทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณภาพสูงสุด ข้อมูลเพิ่มเติม https://thaidata.cloud/alibaba-cloud/ หรือ https://thaidata.cloud/thaidatacloud-x-alibabacloud/

 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

แจ้งความประสงค์ได้ที่ [email protected] แจ้งข้อมูลผู้ติดต่อและข้อมูลบริษัท Project หรือมี TOR / Requirement สามารถแนบมาได้พร้อมกัน THAI DATA CLOUD จะวิเคราะห์ วางแผน เพื่อให้ความช่วยเหลือในการเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างแม่นยำ

TDC จะเปิด Account Alibaba Cloud Member โดยส่งไปยังอีเมลที่ท่านแจ้งความประสงค์เข้ามา ให้คลิก Link ใน Email เพื่อทำการลงทะเบียนตามขั้นตอน

หากเป็นนิติบุคคล / องค์กร เลือก “Business Account” หากใช้งานส่วนบุคคล เลือก “Individal Account”

หากเป็นลูกค้าองค์กรและกรอกข้อมูลครบถ้วน ท่านอาจได้รับคูปองมูลค่า 8500$ หรือ ใช้งาน Clous Server ECS บน AlibabaCloud 2 Core 2GB ฟรี 12 เดือน ทั้งนี้เป็นไปตามพิจารณาของ AlibabaCloud

แนะนำว่า ลองกดขอไปก่อนได้ครับ ลูกค้า ที่เปิด Account กับ AlibabaCloud กับ THAI DATA CLOUD ส่วนมากได้รับครับ แต่ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนะครับ

 

บทความ/ความรู้ ที่น่าสนใจ